Umývanie okien domácností a firiem Zvolen

Pri realizovaní každej jednej zákazky dbáme na to, aby bola vždy zahájená aj ukončená kompetentnou osobou, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Táto osoba je zodpovedná za prebratia a následne odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Akékoľvek čistenie musí byť ukončené podpísaním preberacieho protokolu zo strany zákazníka. Ten svojím podpisom potvrdzuje, že odovzdaná práca nevykazuje žiadnu škodu, bola kompletne dokončená a vykonaná v dohodnutej kvalite. Všetky zákazky vykonávajú naši kmeňoví zamestnanci, u ktorých sa vieme spoľahnúť na ich bezúhonnosť a zodpovednosť. Z tohto dôvodu nikdy nevyužívame služby brigádnikov z agentúr alebo subdodávateľské firmy na umývanie a čistenie okien Zvolen. Zárukou kvalitnej práce je aj to, že všetci naši zamestnanci majú priebežne absolvované školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a sú oboznamovaní s najnovšími postupmi a čistiacimi technológiami. Ku kvalitnému umývanie okien bytu, domácnosti, domu a firiem Zvolen patrí aj vyčistenie rámov okien. Postup práce je zvolený tak, aby zabezpečil čo najkvalitnejší výsledok. Prvým krokom je umytie a odmastenie presklennej plochy saponátovým roztokom. Následne ako je okno kvalitne umyté, necháme ho riadne preschnúť a vyleštíme suchou bavlnenou plienkou. K umývanie okien v bytoch, domácnostiach, súkromných a nájomných domoch a firmách Zvolen patrí taktiež čistenie okien, výkladov a iných presklenných plôch vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pre výškové umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov a firiem Zvolen používame horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny. Pokiaľ máme možnosť si vybrať techniku pre výškové umývanie okien, skiel a presklenných plôch v byte, súkromnom a rodinnom dome, vo vile a firme Zvolen a okolité podmienky to dovoľujú, preferujeme hydraulické ramená a plošiny pred horolezeckou a speleologickou technikou. Dokážeme teda zaistiť akékoľvek čistenie a umývanie okien pre byt, súkromný a rodinný dom, domácnosť, víl a firiem Zvolen.

Sme schopný odstrániť a vyčistiť grafiti Zvolen. Nanášame a aplikujeme AGO /antigraffitovú ochranu, antigrafitový nástrek Zvolen/. Na nami ošetrených plochách vykonávame následný servis a robíme odstránenie a vyčistenie graffiti Zvolen. Zaručíme vám fungovanie ochrany antigrafitového systému Zvolen – budova bez grafitu a grafitového znečistenia Zvolen na základe vlastných skúseností.

V našej ponuke služieb je taktiež pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácností, rezidencií, víl, kancelárií a firiem Zvolen.

Ďalej vykonávame upratovanie po stavbách Zvolen, upratovanie po remeslách Zvolen, strojové čistenie a tepovanie kobercov Zvolen,voskovanie a fluatácia podláh, strojové upratovanie po rekonštrukcii Zvolen a generálne čistenie podláh Zvolen. Dokážeme taktiež dať dolu, strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a banery zo skiel a podkladov Zvolen.

Pre viac informácii kliknite SEM.