Umývanie okien Bratislava

Umývanie okien – Zákazka bola zrealizovaná 12. júla 2013 jedným naším pracovníkom a na akcii odpracoval 1,5 hodiny. Táto akcia sa týkala umývania, čistenia a leštenia okien Bratislava v priestoroch kancelárie objednávateľa. Umyté boli presklenné plochy okien Bratislava s rozmerom 28 m2.

Pre zaistenie kvalitného umytia okien sme použili tzv. trik suchého leštenia. Pre dokonalé vyleštenie okien nikdy nevyužívame žiadne špeciálne leštiace prípravky, ktoré zaručujú presklenným plochám takzvaný „dokonalý lesk.“V prípade, že by sme na umývanie okien použili leštidlá s „dokonalým leskom“, docielili by sme iba to, že po nejakom čase (až sa okná mierne znečistia) by sa na vyleštených plochách objavili kruhy a ťahy po našom leštení. Pri suchom leštení okna – napriek tomu, že sa za nejaký čas jemne súvislo zaprášia – vyzerajú stále čisto. Postup, ktorý pri našom čistení aplikujeme je pritom veľmi jednoduchý. Najprv umyjeme okná a rámy čistým rozmývakom. Utrieme ich stierkou s kvalitnou gumou. Po dôkladnom vyčistení presklennej plochy, ju necháme preschnúť a následne okná vyleštíme iba na sucho pomocou bavlnenej plienky.

Pokiaľ je potrebné z presklennej plochy odstrániť napríklad reklamné polepy, fólie, rôzne výlepy alebo zatvrdlé nečistoty, používame k tomuto účelu korundové žiletky, ktoré majú priemer najmenej 10 cm. Tieto žiletky zaručia, že presklenná plocha po vyčistení nebude mať na svojom povrchu žiadne škrabance a ryhy. Umývanie okien a výloh Bratislava realizujeme ako pravidelné, servisné čistenie okien alebo ako jednorazové či nárazové zbavenie okien a výloh nežiadúcich nečistôt.

Akcia umývanie a čistenie okien v Bratislave dopadla veľmi úspešne. Úspešnosť odstránenia nečistôt z presklenných plôch pri realizácii zákazky bola 100%. Zákazník bol spokojný a z jeho strany neboli zaznamenané žiadne prípadné sťažnosti.

Pre viac informácii kliknite SEM.