Umývanie výloh, odstraňovanie fólií a polepov Zvolen

Pri zákazke umývanie výloh, strhávanie a odstraňovanie fólií, polepov, banerov a lepidla Zvolen sme odstraňovali zatvrdnuté fólie z povrchu výloh a následne ich umývali z vonkajšej strany. Celková plocha výloh činila 17,4 m2 Zákazka bola realizovaná v dňoch 16. a 17. júla a naši pracovníci na nej odpracovali viac ako 6,5 hodiny. Pri našej práci používame na úspešné a bezproblémové odstránenie zatvrdnutej fólie z presklennej plochy tzv. korundové žiletky, ktorých priemer je minimálne 10 cm. Pomocou týchto žiletiek dokážeme odstrániť akékoľvek fólie a polepy z výlohy bez akéhokoľvek poškodenia, či poškrabania pri čistení a umývaní výloh Zvolen. Vo viacerých obchodných centrách je možné vidieť prevádzky, kde sú na výlohách vo Zvolene silné škrabance a ryhy. Takéto nezvratné poškodenie vzniká, ak pracovník vykonávajúci odstraňovanie, nemá dostatočné odborné znalosti a používa nevhodné nástroje. Ryhy a škrabance na povrchu presklenných plôch vzniknú po odstraňovaní fólii a polepov, ak k tomuto účelu použije pracovník nože, špachtle alebo oceľové stierky. Po odstránení fólií zostanú na povrchu zbytky lepidla. Pre ich odstránenie z výloh sme použili riedidlo a dočistenie zbytku lepidla sa vykonalo účinným odstraňovačom, ktorý používame aj pri odstraňovaní graffiti vo Zvolene. Akonáhle sme odstránili všetky fólie z výloh, nasledovalo umytie a leštenie celej presklennej plochy. V tomto prípade používame tzv. trik suchého leštenia. Pri umytí výloh a iných presklenných plôch vo Zvolene nikdy nevyužívame žiadne leštiac prípravky. Takto vieme zaručiť, že sklenená plocha, ktorá je nami ošetrená, vyzerá po dlhú dobu čisto. Pri leštení presklennej plochy pomocou leštidiel by došlo k tomu, že za nejaký čas budú na povrchu vidieť kruhy a ťahy leštenia. Cena za umytie výloh a odstraňovanie a strhávanie fólií Zvolen činila 69,6 € bez DPH. Táto cena bola stanovená za strhnutie všetkých fólií z výloh, odstránenie a oškrabanie zbytku lepidiel z celej plochy sklenených výloh. Okrem toho bolo v cene zahrnuté aj umytie výloh a vyleštenie výloh na tejto predajni vo Zvolene.

Pre viac informácii kliknite SEM.