Servisné umývanie okien a výloh Zvolen

Dňa 16. júla sme vo Zvolene zrealizovali servisné umývanie výloh. Zákazka bola zabezpečená prostredníctvom našich dvoch zamestnancov, ktorí na akcii strávili celkovo 5 hodín. Veľkosť výloh, ktoré sme mali umyť bola 420 m2. Najzložitejšie pri tejto zákazke bolo počiatočné očistenie výloh. Okrem zimného obdobia sa tu po celý rok nachádza veľké množstvo pavučín a pavúkov. Za použitia palice a mokrej handry sme na začiatok odstránili početné pavučiny, ktoré boli na každom okne. Následne sme každé okno namočili a postupne zoškrábali z neho všetky nečistoty. Až po vyššie opísaných krokoch sme mohli štandardne pokračovať s umývaním výloh. Umývanie okien, výloh a ostatných presklenných plôch Zvolen realizujeme tzv. trikom suchého leštenia. Servisné umývania okien v Bratislave realizujeme čistým rozmývakom. Následne ich zotierame stierkou s kvalitnou gumou. Akonáhle je presklenná plocha kvalitne vyčistená, necháme ju dôkladne preschnúť a potom leštíme suchou bavlnenou plienkou bez použitia akýchkoľvek leštiacich prostriedkov, čím docielime to, že po určitom čase nebudú na výlohách viditeľné ťahy a kruhy po leštení. Pri akejkoľvek práci postupujeme profesionálne a dôkladne za použitia iba kvalitných prostriedkov a nástrojov.

Po ukončení servisného umývania a čistenia výloh Zvolen prejavili zákazníci veľkú spokojnosť, nakoľko predtým boli výlohy pokryté zle vyzerajúcimi pavučinami s množstvo pavúkov.

Pre viac informácii kliknite SEM.