Umývanie okien domácností a firiem Zvolen

Umývanie okien domácností a firiem Zvolen

Umývanie okien domácností a firiem Zvolen
Pri realizovaní každej jednej zákazky dbáme na to, aby bola vždy zahájená aj ukončená kompetentnou osobou, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Táto osoba je zodpovedná za prebratia a následne odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Akékoľvek čistenie musí byť ukončené podpísaním preberacieho protokolu zo strany zákazníka. Ten […]

Umývanie okien domácností a firiem Zvolen

Umývanie okien domácností a firiem Zvolen 

Počas svojej dlhoročnej pôsobnosti získala naša upratovacia spoločnosť, A SERVIS LIPKA, solídne postavenie v oblasti umývanie okien a veľké množstvo spokojných zákazníkov, pre ktorých zabezpečujeme umývanie okien domácností, bytov, firiem Zvolen. Tieto práce zabezpečuje team skúsených a odborne vyškolených zamestnancov, ktorí zabezpečia pri umývanie okien pre byt, dom domácnosť, […]