Umývanie okien

Umývanie a čistenie okien a výloh Zvolen

Umývanie a čistenie okien a výloh Zvolen

Umývanie a čistenie okien a výloh Zvolen – túto zákazku sme realizovali dňa 28. augusta 2013. Týkala sa činnosti jednorazové umývanie a čistenie výkladov, ktoré zaistil jeden zamestnanec našej upratovacej spoločnosti. Akcia bola realizovaná v priebehu 4 hodín.

Umývanie výkladov Zvolen bolo zrealizované na 1. poschodí a bolo vykonané aj umývanie výloh vo výške.

Zákazku na […]

Umývanie okien a čistenie fasád vo výške Zvolen

Umývanie okien a čistenie fasád vo výške Zvolen
Zákazka čistenie fasády a umývanie, čistenie okien vo výške Zvolen sa uskutočnilo v dňoch 18. a 19. júna. Práca bola realizovaná našimi zamestnancami, ktorý tu strávili v rozsahu 20 hodín. V priebehu prvého dňa sme doviezli lešenie k zákazníkovi a zmontovali ho. Naša práce začala čistením fasády […]

Servisné umývanie okien a výloh Zvolen

Servisné umývanie okien a výloh Zvolen
Dňa 16. júla sme vo Zvolene zrealizovali servisné umývanie výloh. Zákazka bola zabezpečená prostredníctvom našich dvoch zamestnancov, ktorí na akcii strávili celkovo 5 hodín. Veľkosť výloh, ktoré sme mali umyť bola 420 m2. Najzložitejšie pri tejto zákazke bolo počiatočné očistenie výloh. Okrem zimného obdobia sa tu po celý rok […]

By |8 novembra, 2013|umývanie okien, Zvolen|0 Comments

Umývanie okien Bratislava

Umývanie okien Bratislava
Umývanie okien – Zákazka bola zrealizovaná 12. júla 2013 jedným naším pracovníkom a na akcii odpracoval 1,5 hodiny. Táto akcia sa týkala umývania, čistenia a leštenia okien Bratislava v priestoroch kancelárie objednávateľa. Umyté boli presklenné plochy okien Bratislava s rozmerom 28 m2.
Pre zaistenie kvalitného umytia okien sme použili tzv. trik suchého leštenia. […]

Umývanie okien domácností a firiem Zvolen

Umývanie okien domácností a firiem Zvolen
Pri realizovaní každej jednej zákazky dbáme na to, aby bola vždy zahájená aj ukončená kompetentnou osobou, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Táto osoba je zodpovedná za prebratia a následne odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Akékoľvek čistenie musí byť ukončené podpísaním preberacieho protokolu zo strany zákazníka. Ten […]