Umývanie a leštenie výkladov vrátane impregnácie zabezpečujeme pre veľa veľkých aj menších firiem na celom území Slovenskej republiky, Českej republiky, v Rakúsku a v Nemecku. Službu vykonávame pravidelne aj jednorázovo vo firme, v hoteli, obchodných domoch a pod. Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kvalitné umývanie, čistenie a leštenie výkladov.

Umývanie a leštenie výkladov

Umývanie a leštenie výkladov naša firma A SERVIS LIPKA zabezpečuje na všetkých obchodných centrách. V jednotlivých obchodných centrách zaisťujú profesionálne služby naši poverení a preškolení zamestnanci, ktorí sú u nás zamestnaní v hl. pomere. Nezamestnávame brigádnikov. Na túto skutočnosť sme hrdí. Vykonávame umývanie výkladov pre našich zákazníkov v systéme servisného čistenia. Pri prevádzkach, ktoré sa novo otvárajú, zabezpečujeme umývanie výkladov pred otvorením prevádzkarne podľa presnej požiadavky nášho zákazníka. Umývanie výkladov po maľovaní, remeselníkoch a remeslách sme schopní vykonať v akomkoľvek určenom čase.

Umývanie výkladov po stavebnej činnosti začína strhnutím fólií a polepov, odstránením hrubých nečistôt z presklených plôch a oškrabaním zvyškov lepidiel a polepov korundovými žiletkami cca 10 – 15 cm vo svojej šírke. Umývanie a leštenie výkladov vykonávame jednorazovými akciami, alebo v servisných cykloch 1x za 14 alebo za 30 dní. Ďalej je možné vykonávať umývanie výkladov aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Naša firma zabezpečuje servisné čistenie pre veľké i malé firmy po celom území Slovenskej a Českej republiky, v Rakúsku a v Nemecku. Toto čistenie a umývanie výkladov je možné realizovať aj mimo obchodných centier pre širokú radu zákazníkov. Po dokončenej práci a kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné platiť samozrejme aj v hotovosti na PPD.

Pri umývaní výkladov je dôležité na začiatku dobre umyť rám, potom profesionálne umyť a odmastiť sklá saponátovým roztokom. Keď dobre umyté výklady a presklené plochy preschnú, tak ich na záver vyleštíme čistou a suchou bavlnenou handričkou. Keď dodržíme tento jednoduchý technologický postup, vyzerajú výklady dlhú dobu dobre. Vo výsledku je to spôsobené tým, že sa nepoužije žiadne leštidlo ani Okena atď. Týmto jednoduchým trikom, že sa výklady a sklenené plochy vyleštia nasucho, sú prakticky 100% čisté a pokiaľ sa postupne znečisťujú a zaprášia sa, jedná sa o súvislú vrstvu a znečistenie nie je tak viditeľné. Aj keď už sú výklady čiastočne znečistené, máte pocit, že sú stále takmer čisté. Ak použijeme leštidlo, budú za istý čas na výkladoch vidieť kolesá a ťahy, ako sa leštili. Ak sa výlohy dobre neumyjú alebo sa rozleštia šmuhy, po miernom zaprášení je vidieť, ako a kam sa zvyšky pôvodnej nečistoty rozleštili.

mytí vyloh 1

 

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Umývanie a čistenie okien vo výškach patrí medzi upratovacie služby poskytované našou medzinárodnou upratovacou firmou A SERVIS LIPKA, s.r.o. Naši odborne kvalifikovaní pracovníci dokážu umyť akokoľvek veľkú presklenú plochu aj vo výškach a v ťažko prístupných miestach pomocou vysokozdvižnej techniky, lešenia alebo certifikovaných horolezcov odborne vyškolených podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Naša firma vie kedykoľvek zabezpečiť umývanie výkladov a ostatných sklenených plôch aj vo veľkom rozsahu do dohodnutého termínu.

Sme schopní zabezpečiť umývanie a čistenie výkladov vo výškach, bežne znečistených, ale aj po stavebných úpravách, po maliaroch a po generálnom upratovaní alebo pred kolaudáciou. Umyjeme výklady vždy profesionálne bez akýchkoľvek šmúh. Navyše ponúkame aplikáciu samočistiacej hydrofóbnej impregnácie, ktorá ochráni Vaše výklady pred nepriaznivými vplyvmi UV žiarenia, pred hrdzou a hmyzom. Táto nanovrstva chráni Vaše presklené plochy, predlžuje im životnosť a odporúčame GSP impregnáciu aplikovať na sklenené výplne, ktoré sú ťažko prístupné a vo výškach. Naším zákazníkom najčastejšie odporúčame umývanie a čistenie výkladov vo výškach z hydraulického ramena alebo montážnej plošiny. Pomocou hydraulickej plošiny alebo ramena máme k čistenému výkladu alebo presklenej ploche lepší prístup a náš zamestnanec je schopný výklady alebo presklené plochy lepšie a kvalitnejšie umyť a očistiť. Vykonávanie umývania výkladov pomocou horolezeckej a speleologickej techniky volíme v krajnom prípade, ak nie je možnosť vykonať vyčistenie a umývanie výkladov z hydraulického ramena alebo z vysokozdvižnej plošiny. Na väčší počet objednávok sme schopní ponúknuť našim zákazníkom priaznivejšiu cenu za umývanie a čistenie výkladov vo výškach z hydraulického ramena alebo z vysokozdvižnej plošiny.

výlohy

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Dokážeme veľmi kvalitne odstrániť z Vašich výkladov bez akéhokoľvek poškodenia fólie a výlepy, zoškriabať lepidlo, ktoré je zvyškom po strhnutí a odstránení fólie. Nepoškodenia sklenenej plochy je zabezpečené použitím korundovej žiletky s priemerom najmenej 10 cm. Nekvalitným náradím pri odstraňovaní, škrabaní a vyberaní tvrdých nečistôt, strhávaní fólií, škrabaní zvyšku lepidiel a neškoleným personálom dochádza k nezvratným poškodeniam. V súčasnej dobe sa montujú a osádzajú tabule presklených plôch a okien, ktoré majú na svojom povrchu špeciálnu jemne kovovú vrstvu, ktorá môže byť neodborným čistením výkladov a presklených plôch nenávratne poškodená. Veľmi často sa už stalo, že sa odstraňovaný polep alebo hrubá nečistota čistili z výkladov alebo presklených plôch iným nástrojom ako širokou, veľmi ostrou korundovou žiletkou a prišlo k nenávratnej škode, výklady a presklené plochy boli poškrabané a zničené. Nie je neobvyklé, že odstraňovanie polepov z výkladov a presklených plôch vykonáva odborne nezaškolený pracovník, ktorý môže poškriabať výklady takým spôsobom, že sú úplne viditeľné ryhy na výkladoch a presklených plochách. Najčastejšie sú zjavné a viditeľné škody na vyčistených výkladoch a presklených plochách po nasvietení výkladov a presklených plôch reflektormi. Nikdy preto nedovoľte odstraňovať plagáty, polepy, fólie a farby z výkladov a presklených plôch nezaškoleným zamestnancom, ktorí nie sú na túto prácu vybavení potrebným náradím.

Impregnácia výkladov

Chcete mať dokonale čisté výklady s dlhotrvajúcim účinkom a máte výklady na zle prístupných miestach? My máme pre Vás jednoduché riešenie, ako udržať Vaše výklady a sklenené výplne dlhú dobu čisté. Technológia GlasProtect je dvojfázová hydrofóbna nanotechnologická impregnácia na liehovej báze. Má ochranný účinok proti vode a nečistote, založený na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a nečistôt do guľôčok a odvádzanie z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GlasProtect spôsobuje hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného skla.

impregnace

 
V prvej fáze musíme dôkladne očistiť a odmastiť presklené plochy. V druhej fáze ošetríme sklenené plochy pomocou technológie Nanoclean – nanesieme na plochy a necháme 20 minút zaschnúť a následne prvýkrát dôkladne vyleštíme. V tretej fáze už môžeme na takto pripravený povrch naniesť a rozotrieť hydrofóbnu impregnáciu GlasProtect, ktorú potom vyleštíme do vysokého lesku. Potom, čo je sklenený povrch ošetrený GlasProtectom, sa umýva iba čistou vodou – nie je nutné používať čistiace prostriedky. Táto impregnácia je vhodná aj na ošetrenie lôg.

Táto Nano vrstva je odolná voči teplotám do cca 450 ° C. Spojením nano častíc s podkladom je vytvorený absolútne spoľahlivý ochranný mechanizmus pre povrch. Nano formátovaný povrch zostáva však paropriepustný. To nám umožňuje vytvoriť vďaka nanotechnológii hydrofóbnu, olejofóbnu a acidofóbnu úpravu povrchu. Pri impregnácii GSP garantujeme záruku 2 roky. Životnosť je podmienená klimatickými podmienkami, predpokladaná životnosť podľa klimatickej námahy je spravidla dlhšia 4-5 rokov. Naša upratovacia firma pristupuje ku každej objednávke individuálne, s nami sa dohodnete na malom aj na veľkom upratovaní. Ponúkame hlavne spoľahlivých pracovníkov, ľudský prístup, z čoho plynie minimálna fluktuácia a následne minimálny počet reklamácií.